Home / Aktualności / Łyżwiarstwo figurowe – sezon 2018/2019

Łyżwiarstwo figurowe – sezon 2018/2019

Witam,

Informuję, że składka członkowska dla osób zasadniczego szkolenia nie ulega zmianie i wynosi 590 zł/miesiąc. Dodatkowo przypominam, że w miesiącu wrześniu dokonujemy płatności dodatkowej – 250 zł – na rzecz licencji, ubezpieczenia, szatni.

Z uwagi na ciągłe nieterminowe wpłaty decyzją Zarządu płatności muszą zostać dokonane z góry do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieuregulowania płatności osób, które notorycznie zalegają z wpłatami po tym terminie (bez uzyskania zgody Zarządu) nie będzie możliwe korzystanie z zajęć do czasu uregulowania zaległości.

Z poważaniem
Katarzyna Kędzierska

O Katarzyna Kędzierska

Zobacz także

zapisy1

Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania – sezon 2018/2019

Witam, Informuję, że zajęcia z nauki i doskonalenia pływania w sezonie 2018/2019 roku rozpoczynają się ...

Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Ochota"